Informacja – OŚ.605.1.2020

1 lipca 2020

Urząd Gminy w Słupcy informuje, że w świetle obowiązującego prawa właściciele wyrobów zawierających azbest (np. pokryć dachowych z eternitu), nie mogą ich usuwać samodzielnie.

Usuwaniem azbestu zajmują się specjalistyczne firmy, które powinny posiadać zezwolenie na transport odpadów i prowadzić ewidencję odpadów. Podmiot usuwający azbest powinien posiadać sprzęt i odpowiednie urządzenia do usuwania wyrobów zawierających azbest, a pracownicy firmy muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu.

Osoba fizyczna ma obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, jeżeli z oceny ich stanu wynika, iż stwarzają one bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, ale nie może tego uczynić samodzielnie, tylko musi w tym celu wynająć specjalistyczną firmę.

Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściciel musi dokonać zgłoszenia wynikającego z ustawy Prawo budowlane do terenowego organu nadzoru budowlanego.

Na firmie dokonującej demontażu azbestu spoczywa również obowiązek ogrodzenia terenu prac taśmą i wywieszenia ostrzegawczych tablic informacyjnych.

Zdemontowany azbest musi trafić na składowisko odpadów!!! Za wyrzucanie odpadów w nielegalne miejsca grozi kara grzywny.

Urząd Gminy w Słupcy corocznie prowadzi nabór wniosków na demontaż wyrobów azbestowych oraz transport i unieszkodliwianie wytworzonego odpadu azbestowego i/lub kosztów działania obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu azbestowego, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości 100% całościowych kosztów tego działań.

Ponadto informujemy, że azbest może być wykorzystywany wyłącznie do 2032 roku.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/