Informacja Wójta Gminy Słupca

30 maja 2023


Gmina Słupca mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Słupca, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

 

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupca, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:
• pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
• mieszkańcy Gminy Słupca poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
– informację na stronie internetowej urzędu
– ekurenda
– informację na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach z terenu gminy Słupca
Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.
Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414 lub Urzędem Gminy w Słupcy nr tel. 63 274 36 76 wew. 34, 63 274 36 76 wew. 35.
Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.
Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.


Osoby prowadzące inwentaryzację muszą posiadać
upoważnienie
podpisane przez Wójta Gminy Słupca.


Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/