pismo gmina - ilustracja

Informacja Wójta Gminy Słupcy

7 lipca 2021

UWAGA!!!
Wójt Gminy Słupca informuje,

iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko

http://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy, wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis zdarzenia (ewentualnie zamieszczając do nie zdjęcie).
Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.
Prosimy uważnie obserwować swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informować organ gminy, Inspekcję Ochrony Środowiska lub Policję o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami oraz niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/