Informacja z otwarcia ofert

13 grudnia 2018

Numer sprawy: CUW 3.271.2018
Informacja z otwarcia ofert
1. Informuje się, że w dniu 12.12.2018r. o godzinie 9:15 odbyło się publiczne otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych . Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu Słupca stawia na eksperyment! RPWP.08.01.02-30-0029/17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
2. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia może przeznaczyć kwotę w wysokości 148 898,40 zł brutto
Zestawienie złożonych w terminie ofert na zadanie: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Całkowita cena brutto
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Ul. Giedlarowa 99a. 37-300 Leżajsk
179 153,70
2 POMORSKIE CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII I EDUKACJI MATEMATYCZNEJ PROMATHEMATICA WIĘCKOWSKI MARCIN
Ul. Borówkowa 32, 83-010 Rotmanka
14 954,06Cena dotyczy tylko pakietu nr 8

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/