pismo gmina - ilustracja

INFORMACJA – RAPORT O STANIE GMINY SŁUPCA ZA 2023 ROK

27 maja 2024

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz,. 609) Wójt Gminy Słupca przedstawia Radzie Gminy Słupca Raport o stanie Gminy za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Raport o stanie gminy Słupca za 2023 rok został złożony do biura obsługi Rady Gminy Słupca w dniu 27 maja 2024 r.
Z tekstem raportu zapoznać można się:
• na stronie internetowej: link
• w Biuletynie Informacji Publicznej w Słupcy pod adresem: link
• w biurze obsługi Rady Gminy Słupca (w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul Sienkiewicza 16), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Słupca za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Słupca, najpóźniej w przeddzień sesji absolutoryjnej, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupca.


Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej:
formularz zgłoszenia do debaty nad raportem
• w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62- 400 Słupca
• w biurze obsługi Rady Gminy Słupca (biuro nr 20 na piętrze).

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/