Informacje o postępach w realizacji projekty Cyfrowa Gmina

6 września 2022

Gmina Słupca w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” na dzień 06.09.2022 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zakupiła następujące dostawy i usługi:
– drukarki wielofunkcyjne A4, laserowa technologia druku, (6 sztuk);
– drukarki wielofunkcyjna A4, atramentowa technologia druku (2 sztuki);
– oprogramowanie, pakiety biurowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej (8 licencji),
– urządzenie typu UTM i licencji do rozbudowy bramy internetowej Urzędu Gminy Słupca do klastra wysokiej dostępności,
– dwa specjalistyczne szkolenia informatyczne,
– przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa przez certyfikowanego audytora.

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich zostanie jeszcze zrealizowanych przez Gminę Słupca trzynaście zadań. Zrealizowanie całego projektu przyczyni się do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa i usprawnienia pracy zdalnej.

Zadanie realizowane jest w zakresie umowy o powierzenie grantu o numerze 4914/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/