„Ja w Internecie” – bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Słupca zakończone

3 czerwca 2019

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem programu jest Fundacja Legalna Kultura, która wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gminy. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Gmina Słupca otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 94080,00 zł na realizację zadań w ramach grantu. Program „Ja w Internecie” służył zwiększeniu umiejętności internetowych mieszkańców, bezpieczeństwa w Internecie i ich pozycji na rynku pracy. Uczestnicy tj. 168 osób z Gminy Słupca, powiatu słupeckiego i nie tylko dzięki programowi „Ja w Internecie” zostali wprowadzeni w świat Internetu, poznali tajniki funkcjonowania social mediów oraz zostali poinformowani jak załatwiać codzienne sprawy w i kontaktować się za pomocą Internetu. Dla bardziej zaawansowanych cenne były umiejętności tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie czy wiedza pozwalająca chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu było również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Uczestnicy, którzy ukończyli 25 lat mogli wybrać jedno szkolenie spośród siedmiu obszarów tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. W sumie zrealizowanych było 14 tematów szkoleniowych, które odbywały się od marca 2019r. do maja 2019r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie Zabornym. Szkolenia prowadzili profesjonalnie przygotowani do pracy z dorosłymi instruktorzy tj. Pani Renata Michalak, Pani Anna Tomczak oraz Pan Robert Batorski. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Zabornym dziękuję za pomoc i wsparcie wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była realizacja projektu na terenie Gminy Słupca tj. Wójtowi Gminy Słupca Pani Grażynie Kazuś oraz współpracownikom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Zabornym.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/