Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 „SOKÓŁ” w Kazimierzu Biskupim

14 października 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 14.10.2021r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 Sokół w Kazimierzu Biskupim Wójt Gminy Słupca, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683.) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania Koła Łowieckiego nr 18 Sokół w Kazimierzu Biskupim.

Kalendarz polowań

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Słupca. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.


Z up. Wójta Gminy Słupca

/-/ Cezary Przybylski
Zastępca Wójta Gminy Słupca

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/