Kampania informacyjna – „Błędy w Identyfikatorach” adresowana do pracodawców jak i pracowników – cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

4 lutego 2021

Wypełniając PIT dla pracownika – wpisz poprawny PESEL lub NIP
Pracodawca ma obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP pracownika. Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu pracownik będzie mógł m.in. skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Czego nie robić:
Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowe dane – dlaczego są niezbędne:
Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnione w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, a on sam będzie mógł zalogować się do niej swoimi danymi lub złożyć zeznanie w inny sposób (np. przez system e-Deklaracje) i skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń.

PESEL – jak go uzyskać:
Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.
Gdzie można uzyskać numer PESEL:

  •  w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania pracownika,
  • w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy, jeśli pracownik nie może się zameldować,
  • w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

W przypadku odmowy podatnik może wystąpić o nadanie NIP do urzędu skarbowego – wypełniając formularz NIP-7.

Niezbędne linki:

Błędy w identyfikatorach – infografika (PDF)

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80 A ▪ 61-501 Poznań ▪ www.wielkopolskie.kas.gov.pl

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/