Klauzule informacyjne RODO – wykaz

18 lipca 2019

Administrator danych Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta publikuje klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 3. Klauzula informacyjna – Zawiadomienie o przekazaniu sprawy
 4. Klauzula informacyjna – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 5. Klauzula informacyjna – Sprawy załatwiane milcząco
 6. Klauzula informacyjna – Gminna Karta Seniora
 7. Klauzula informacyjna – Wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
 8. Klauzula informacyjna – Umowy cywilnoprawne
 9. Klauzula informacyjna – Zamówienia publiczne
 10. Klauzula informacyjna – Zapytania ofertowe
 11. Klauzula informacyjna – Karta Dużej Rodziny
 12. Klauzula informacyjna – Szacowanie szkód w rolnictwie
 13. Klauzule informacyjne – ewidencja ludności i dowody osobiste
 14. Klauzula informacyjna – Upomnienia zobowiązanych
 15. Klauzula informacyjna – Nadanie numeru nieruchomości (budynku)
 16. Klauzula informacyjna – Opinia i decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
 17. Klauzula informacyjna – Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
 18. Klauzula informacyjna – Wypis i wyrys z mpzp oraz zaświadczenia z zakresu gospodarki przestrzennej
 19. Klauzula informacyjna – Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 20. Klauzula informacyjna – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 21. Klauzula informacyjna – Zezwolenia na sprzedaż alkoholu i oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 22. Klauzula informacyjna – Działalność gospodarcza
 23. Klauzula informacyjna – Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 24. Klauzula informacyjna – Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 r
 25. Klauzula informacyjna – Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym

Wykaz zbiorczy: bezpośredni odnośnik

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/