Komuniat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 3 stycznia 2019 r.

4 stycznia 2019

o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, że zgodnie z art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):
– w dniu 21 stycznia 2019 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie II sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.,
– w dniu 4 lutego 2019 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie II sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.
Sprawozdania finansowe należy złożyć w powyższych terminach w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie II (ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w powyższych terminach Komisarzowi Wyborczemu w Koninie II sprawozdania finansowego albo podaje w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwe dane zgodnie z art. 509 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/