KOMUNIKAT!

26 września 2023

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 14 września 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Żelazków zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żelazków, Drążna, Pokoje, Szkudłówka, Marcewo, Marcewek, Czesławowo, Rozalin- część, Cienin Zaborny- część, Nowa Wieś, Benignowo, Kamień, Grzybków, Pępocin, Młodojewo Parcele, Michałowo.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono poprawę jakości mikrobiologicznej wody produkowanej przez wodociąg publiczny w Żelazkowie.
Jednocześnie informuje, iż woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.

komunikat Żelazków 2_

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/