Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 stycznia 2019 r.

22 stycznia 2019

o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, że zgodnie z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):
– od dnia 23 stycznia 2019 r. – na wniosek zainteresowanych podmiotów dostępne będą do wglądu sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie II, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.
Sprawozdania finansowe można przeglądać pod nadzorem upoważnionego pracownika w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie II (ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.
Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, że zgodnie z art. 144 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):
– od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 21 lutego 2019 r. – podmioty zainteresowane mogą wnosić do Komisarza Wyborczego w Koninie II umotywowane, pisemne zastrzeżenia do złożonych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/ Paweł Myśliński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/