Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

15 maja 2020

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koszuty, Grobla. Koszuty Parcele, Kluczownica, Kowalewo Góry, Róża, Bielawy, Meszna, Młodojewo Parcele, Młodojewo, Koszuty Małe, Zastawie, cześć Rozalina, Słupca, ul. Kleczewska.

Treść komunikatu

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/