Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy

21 stycznia 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722), nadal obowiązuje nakaz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

W związku z powyższym powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wyżej wymienionej informacji wśród posiadaczy drobiu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy

 /-/ lek. wet. Józef Ziemniarski

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/