KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie wirusa ptasiej grypy.

12 maja 2023

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy – H5N1. Najważniejsze informacje:

 • Wirus nie jest groźny dla ludzi!
 • Akwen jeziora Powidzkiego nie zostaje zamknięty, jest dostępny dla mieszkańców, turystów, żeglarzy, wędkarzy etc.
  W związku z pojawieniem się ptasiej grypy na tym terenie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje rozporządzenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
 • Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem (mapka)
 • W strefie można przebywać, poruszać się, z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków
 • W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami
 • W strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej)
 • Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane.
 • W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722323370, oraz Ostrowite tel: 783111874, gm. Słupca tel: 603586952, PIW Słupca tel: 632751983
 • W strefie zabrania się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów gdzie gromadzone są drób lub inne ptaki
 • Strefa zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem”

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.
Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2023. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki. W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco.

Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu słupeckiego.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/