Komunikat – wybór wykonawcy (azbest)

29 października 2021

Gmina Słupca informuje, że dnia 29.10.2021r. zawarła umowę z Wykonawcą: Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska”, ul. Lipowa 2, 62 – 402 Ostrowite, w sprawie „Świadczenia usług odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest”.


Przedsięwzięcie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021 – 2022” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”
https://www.wfosgw.poznan.pl/

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/