Konkurs ,,Dobroczyńca Nadziei”.

7 listopada 2023

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ,,Dobroczyńca Nadziei”.
Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić nasz najnowszy konkurs, ,,Dobroczyńca Nadziei”. Ten konkurs jest dedykowany wszystkim niezwykłym osobom, które pracują w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego i codziennie dają z siebie wszystko, aby przyczyniać się do dobra wspólnego.
,Dobroczyńca Nadziei” to wyjątkowa okazja, aby docenić i nagrodzić te osoby za ich nieocenioną pracę. Jeśli jesteś jednym z tych niezwykłych ludzi, lub znasz kogoś, kto zasługuje na uznanie, zapraszamy do wzięcia udziału!

Jak wziąć udział?
Kandydatów do tytułu „Dobroczyńca Nadziei” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji) poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej dostępnej na naszej stronie internetowej. w zgłoszeniu należy m.in. opisać doświadczenia, sukcesy i wyzwania kandydata z jakimi się spotkał pracując na rzecz dobra wspólnego.
Termin
Zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2023 (włącznie) na adres mailowy biuro@unianadwarcianska.pl lub listownie na adres ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca lub dostarczyć osobiście do Biura LGD, ul. Plac Szkolny16a, 62-400 Słupca
Link do Regulaminu i Karty zgłoszeniowej: http://unianadwarcianska.pl/konkurs-o-tytul-dobroczynca…/

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/