Konkurs – dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

1 sierpnia 2019

Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawy warunków pracy.
W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.
– nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
– nie zalega z opłacaniem podatków;
– nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
– nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.zus.pl. (w zakładce aktualności).
Szczegółowe warunki konkursu zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/