KONKURS FILMOWY NIE TYLKO DLA RYB !

11 września 2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. Zadaniem uczestników będzie nagranie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – filmu, w którym przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nich.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 I kategoria – młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;
II kategoria – mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).
Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl) do 31.10.2023 r. do godz. 23:59.
Spośród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy po 3 najlepsze w każdej kategorii.
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne:
1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto
Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.
Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: I Ogólnopolski konkurs filmowy „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/