Korwin – odbiór drewnianego budynku gospodarczego

30 września 2021

W dniu 30.09.2021r. w miejscowości Korwin dokonano odbioru drewnianego budynku gospodarczego mającego pełnić funkcję zaplecza kuchenno-magazynowego dla istniejącego w sołectwie plenerowego centrum spotkań.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem”. Na planowane zamierzenie gmina Słupca uzyskała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – edycja XI (umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR65/2021 z dnia 12.07.2021 r).
Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Wysokość przyznanej dotacji: 25 659,00 zł.
Wykonawcą budynku była firma „MEBLE OGRODOWE – KACZMAREK PHU, Krzysztof Kaczmarek, Gostuń la, 62 – 402 Ostrowite.

Powyższy projekt jest częścią i kolejnym etapem szerszej wizji, zaplanowanego przez mieszkańców Korwina, rozwoju własnego sołectwa, jest inicjatywą oddolną i odpowiada na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.
Drewniany budynek gospodarczy został zaprojektowany według jednolitego zamysłu koncepcyjnego z istniejącym już plenerowym miejscem spotkań.
Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego rozwoju funkcji pozarolniczej sołectwa. Modernizacja miejsca spotkań lokalnej społeczności pozwoli bowiem na szerszą realizację zainteresowań mieszkańców zwłaszcza tych kulinarnych.
Pięknie zagospodarowana przestrzeń publiczna stanie się także wizytówką miejscowości, poprawi estetykę wsi i architekturę krajobrazu, wpłynie na promocję miejsca.
Kolejne etapy realizacji tego projektu to wyposażenie budynku, między innymi w meble kuchenne oraz prace ziemne wokół budynku.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/