Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zaprasza do składania wniosków

1 września 2020

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresami tematycznymi przedsięwzięć:
2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych” Nabór Nr 13/2020http://unianadwarcianska.pl/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-wnioskow-3/
2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych” – Nabór Nr 14/2020http://unianadwarcianska.pl/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-wnioskow-2/

oraz o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 2016 – 2023 na zadania, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia
3.3 LSR tj.: „Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru”– Nabór Nr 8/2020/Ghttp://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-8-2020-g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/