Nabór uzupełniający na ławników do sądów na kadencję 2024 – 2027

19 kwietnia 2024

Na podstawie art.160 § 1 i 2 w związku z art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r.poz.334 z późn.zm.) ogłasza się nabór uzupełniający kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy w kadencji 2024-2027.
Kandydata na ławnika zgłaszają Radzie Gminy podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy t.j. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy Słupca.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 22 maja 2024 roku.

Szczegóły:

Ogłoszenie o naborze na ławników

Karta zgłoszenia kandydata

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

Oświadczenie Kandydata na ławnika (władza rodzicielska)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydaturę Pani/Pana

Krajowy Rejestr Karny – Materiały do pobrania 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/