NABÓR   WNIOSKÓW   NA   USUWANIE   AZBESTU

10 czerwca 2024

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu gminy Słupca należących do beneficjentów dział. A1.4.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym ARiMR wypłaciła i rozliczyła środki” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

NABÓR   WNIOSKÓW   NA   USUWANIE   AZBESTU  

DLA   ROLNIKÓW   KTÓRZY   OTRZYMANLI   ŚRODKI   Z  ARiMR

Informujemy, iż w dniu 11.06.2024r., w godz. od 730  do  1130, można składać wnioski o odbiór zeskładowanych na terenach nieruchomości wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać rolnicy spełniający łącznie następujące wymagania:

  1. Wnioskodawca posiada nieruchomości na terenie gminy Słupca, na których znajdują się wyroby zawierające azbest wpisane do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).
  2. Wnioskodawca jest beneficjentem dział. A1.4.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, któremu ARiMR wypłaciła i rozliczyła środki.
  3. Wnioskodawca, celem ubiegania się o środki z dział. A1.4.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, złożył uprzednio, w Urzędzie Gminy, stosowne zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji.

Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości lub jej części.

Wnioski rozpatrywane  będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Słupca (liczy się data, godzina) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski, które do Gminy wpłyną przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Regulamin

zał. 1 – wniosek

zał. 1a – dodatkowy załącznik B

zal. 2 – formularz_de_minimis_w_rolnictwie

zal. 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

zal. 4 – informacja o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/