Nabór wniosków na usuwanie azbestu

10 października 2022

Informujemy, iż w dniu 17.10.2022r., w godz. od 7:30 do 11:30, można składać wnioski o odbiór zeskładowanych na terenach nieruchomości wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Słupca;
  • przez platformę ePUAP (/c99nm9f3dj/SkrytkaESP), podpisane za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Słupca, ul. Henryka Sienkiewicza 16. 62-400 Słupca.

Wnioski mogą składać:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy (w tym również prowadzący działalność rolniczą),
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające nieruchomości na terenie gminy Słupca, na których znajdują się wyroby zawierające azbest oraz wpisane do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości lub jej części (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy lub zarządu).
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Słupca (data, godzina) z tym, że w pierwszej kolejności do dofinasowania zakwalifikowane będą wnioski, które nie zostały zrealizowane w poprzednim naborze.
Formularze wniosków, niezbędnych oświadczeń oraz regulamin dostępne są w urzędzie oraz na stronie BIP Gminy Słupca pod adresem https://bip.gminaslupca.pl/dokumenty/2419

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/