Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy/ Надання номера PESEL громадянам України/ Nadannya nomera PESEL hromadyanam Ukrayiny

18 marca 2022

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy odbywa się poprzez wcześniejsze umówienie terminu wizyty. Osoba zainteresowana otrzymuje numer z datą wizyty oraz (jeśli potrzebuje) otrzymuje zlecenie na nieodpłatne wykonanie zdjęcia u fotografa.
Numer telefonu 63 274 36 76.

Присвоєння номера PESEL для громадян України відбувається за попереднім записом. Зацікавлена особа отримує номер із зазначенням дати візиту та (за потреби) отримує замовлення на безкоштовну фотографію для фотографа.
Номер телефону 63 274 36 76.

Prysvoyennya nomera PESEL dlya hromadyan Ukrayiny vidbuvayetʹsya za poperednim zapysom. Zatsikavlena osoba otrymuye nomer iz zaznachennyam daty vizytu ta (za potreby) otrymuye zamovlennya na bezkoshtovnu fotohrafiyu dlya fotohrafa.
Nomer telefonu 63 274 36 76

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/