Nagrody Wójta dla najlepszych uczniów w gminie Słupca

26 czerwca 2020

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Słupca odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta dla najlepszych absolwentów klas ósmych. Czworo uczniów, którzy w klasie ósmej osiągnęli średnią powyżej 5,30 i rok wcześniej – w klasie siódmej – większą niż 5,00, odebrało z rąk Wójta Gminy Słupca – Grażyny Kazuś, Zastępcy Wójta – Cezarego Przybylskiego, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Jarosławy Kobos, Przewodniczącego Rady Gminy Słupca – Jerzego Kopczyńskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Artura Kuchowicza nagrody książkowe. Na konta uczniów wpłynęły nagrody finansowe – 500,00 zł.
Do grona najlepszych w tym roku trafili: uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Polskich Noblistów w Drążnej: Martyna Kamińska i Dominik Czerniejewski oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym: Krystian Dzwoniarski i Marta Foszpaniak.
Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Gratulacje trafiły także na ręce Pań Dyrektor: Danuty Samul i Ewy Rutkowskiej.
Gratulujemy!

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/