Nowa wersja „Płatnika” a projekt e-Akta

24 stycznia 2019

Jedną ze zmian, które weszły z życie od stycznia 2019 r. było wprowadzenie projektu e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 na 10 lat. Zmiana ta pociągnęła za sobą konieczność przekazywania do ZUS więcej informacji w dokumentach ubezpieczeniowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosował program Płatnik i aplikację
e-Płatnik do nowych przepisów.
Osoby, które nie pobrały jeszcze nowej wersji Płatnika mogą korzystać z dotychczasowej wersji programu 10.01.001 do 25 stycznia. Od 1 do 25 stycznia będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu, dotychczasowa oraz nowa 10.02.002. Od 26 stycznia płatnicy będą mogli korzystać wyłącznie z nowej wersji programu. Zatem nie warto zwlekać z jej pobraniem.
Przedsiębiorcy, którzy będą rozliczać składki za grudzień 2018 r. mogą zrobić to jeszcze z wykorzystaniem „starej” wersji Płatnika. Jeśli jednak w terminie od 1 do 25 stycznia zajdzie konieczność wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń i złożenia dokumentu ZUS ZWUA, potrzebna będzie do tego nowa wersja programu. W nowej wersji programu, zgodnie ze zmianami w przepisach dotyczącymi projektu e-akta, formularz ZUS ZWUA posiada pola, w których wpiszemy wymagany od 1 stycznia szerszy zakres informacji czyli – kod przyczyny wyrejestrowania oraz podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy.
Ci, którzy pobrali nową wersję programu, składki za grudzień rozliczą już w zaktualizowanym formularzu ZUS DRA. Przy przekazywaniu danych za ubezpieczonych w rozliczeniu za grudzień 2018 r. nie należy jeszcze używać dokumentu ZUS RPA.
Rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym) trzeba już przygotować w nowej wersji programu. Jeśli pracownik w styczniu tego roku osiągnął bądź osiągnie przychody za poprzednie lata (np. „trzynastkę”) poza raportem ZUS RCA powinno się przekazać do Zakładu także nowy dokument ZUS RPA. Tak będzie przy rozliczaniu składek za każdy miesiąc, w którym nastąpi wypłata za ubiegłe lata.
Więcej informacji na temat „nowego” Płatnika na stronie zus.pl oraz w każdej placówce ZUS.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/