Ogłoszenie o przetargu

5 marca 2024

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021, poz. 2213/

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny (obręb ewidencyjnym Cienin Zaborny, dz. ew. nr 9/14 o powierzchni 0,1447 ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW nr KN1S/00027744/0.
  2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna (obręb ewidencyjny Wilczna, dz. ew. nr 4/5 o powierzchni 0,6200 ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW nr KN1S/00019950/8.

  3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zaborze (obręb ewidencyjny Nowa Wieś, dz. ew. nr 60 o powierzchni 0,9800 ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW nr KN1S/00021129/1.

Więcej informacji na stronie BIP:

Informacja

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/