Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca

12 lipca 2023

Na podstawie uchwały Nr XXXV/228/13 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca w związku z uchwałą Nr XXIX/184/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r.poz.5652 i z 2020 r.poz.8612) i Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Słupca dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw

INFORMUJE

mieszkańców Gminy Słupca o konsultacjach społecznych w przedmiocie zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Słupca dotyczących innego niż dotychczas ustalenia terminu wyborów organów sołectwa tj. Sołtysa i Rady Sołeckiej. Obecnie zapis w § 11 ust.1 i 3 brzmi:

„1.Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wybieranych przez Zebranie Wiejskie trwa pięć lat.

3.Wybory organów wymienionych w ust.1, przeprowadza się w terminie do trzech miesięcy od daty wyborów Rady Gminy „.

a ponieważ, przedłużeniu uległa kadencja Rady Gminy z 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., na podstawie art.1 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, to wskazane jest dokonanie zmiany, aby dostosować zapisy statutu do zmienionego prawa.

Nowy zapis § 11 ust.3, ma brzmieć:

„3.Wybory organów wymienionych w ust.1 przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia przez Państwową Komisje Wyborczą wyników wyborów do Rady Gminy”,

co umożliwi wybór Sołtysa i Rad Sołeckich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 19.07.2023 r. i trwać będą do 31.08.2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie opinii mieszkańców poprzez wypełnienie formularza do konsultacji w sprawie zmiany Statutu Sołectwa umieszczonego wraz z obwieszczeniem   o konsultacjach z projektami uchwał na stronie internetowej Gminy Słupca, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca.

 Wypełniony formularz należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaslupca.pl, lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): c99nm9f3dj\Skrytka_ESP albo pisemnie poprzez operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca z dopiskiem konsultacje społeczne – zmiany statutu.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

 

Wójt Gminy Słupca

                                                                                                                                           /-/ Grażyna Kazuś

 

1 Cienin – Kolonia

2 -Cienin Kościelny

3- Cienin – Zaborny

4 – Drążna

5- Gółkowo

6 – Kamień

7- Kąty

8 – Kochwo

9- Korwin

10 – Kotunia

11 – Koszuty

12- Koszuty -Parcele

13- Kowalewo – Góry

14 – Kowalewo – Opactwo

15- Kowalewo – Sołectwo

16- Marcewek

17 – Marcewo

18 – Młodojewo

19- Młodojewo – Parcele

20 – Niezgoda

21 – Nowa Wieś

22 – Pepocin

23 – Piotrowice

24 – Pokoje

25 – Poniatówek

26- Rozalin

27 – Wierzbno

28 -Wierzbocice

29 – Wilczna

30 – Wola Koszucka – Parcele

FORMULARZ DO KONSULTACJI

Obwieszczenie

Zarzadzenie nr 53

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/