„Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”

9 stycznia 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 stycznia 2024 r., w wybranych gospodarstwach domowych Główny Urząd Statystyczny realizuje badanie „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat potrzeb oraz korzystania z usług i świadczeń zdrowotnych przez gospodarstwa domowe, a także poniesionych wydatków.
UWAGA! Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu
https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2024/ oraz na stronie
Głównego Urzędu Statystycznego
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/