Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na ścianie ZSP w Młodojewie.

2 marca 2023
W dniu 1 marca 2023 roku, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczestniczyliśmy w szczególnej uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy na ścianie ZSP w Młodojewie, poświęconej podporucznikowi Stefanowi Półrulowi. Pochodzącemu z Korwina bosmanmatowi, który został skazany 6 czerwca 1952 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku za przynależność do Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność” istniejącej w Marynarce Wojennej. Stracony dnia 9 kwietnia 1953 roku o godz. 20.00 w więzieniu nr 1 we Wrocławiu.
Organizatorami uroczystości był Dyrektor ZSP wraz z rodzicami i uczniami, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu i Ochotnicza Straż Pożarna w Korwinie.
Zanim rozpoczęły się uroczystości przy szkole, udaliśmy się na cmentarz parafialny w Młodojewie, gdzie złożone są szczątki Stefana Półrula, by pochylając się nad grobem złożyć symboliczne kwiaty, zapalić znicz i dać wyraz pamięci. Aktu uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Dyrektor zespołu – Pani Aneta Sompolska, Wójt Gminy Słupca- Grażyna Kazuś, a także Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu Pan Wojciech Chałupka, który najpierw skierował do zebranych kilka słów. Poskreślał m.in. działalność IPN w zakresie „odkłamywania” historii.
Po odsłonięciu tablicy zaproszeni zostaliśmy na część artystyczną, przygotowaną przez młodzież, a także mogliśmy wysłuchać prelekcji edukacyjnej Pani Anny Hekert – Inspektora Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu. Dyrektor zespołu – Pani Aneta Sompolska uhonorowała uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym, związanym z tematyką Żołnierzy Wyklętych. Kolejno głos zabrała Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś, wręczając pamiątkową książkę na rzecz szkoły oraz Starostwa Słupecki – Jacek Bartkowiak.
 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/