Odwołanie ostrzeżenia – susza hydrologiczna

6 października 2021

Data i godzina wydania: 05.10.2021 – godz. 10:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

ODWOŁANIE OSTRZEŻENIA Nr O:195 z dnia 22.09.2021
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień zagrożenia: nie dotyczy

Ważność:
Obszar: Przyrzecze Warty środkowej od zbiornika Jeziorsko do Wełny (wielkopolskie)
Przebieg: Zjawisko zakończyło się.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 0%
Uwagi: Ostrzeżenia odwołuje się, gdy wartość przepływu na stacjach uznanych za reprezentatywne utrzymuje się powyżej SNQ przez co najmniej 5 dni (dotyczy okresu obserwacji).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej Jęch

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/