Susza – przyjmowanie wniosków

9 lipca 2019

Podaje się do publicznej informacji, że Gminna Komisja ds. szacowania szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych działająca na terenie gminy Słupca przyjmuje wnioski poszkodowanych rolników o oszacowanie strat w następujących uprawach rolnych:
– zboża jare,
– zboża ozime,
– kukurydza na ziarno,
– kukurydza na kiszonkę,
– krzewach owocowych,
– truskawkach,
– roślinach strączkowych
– rzepak i rzepik.
Wnioski można składać w Urzędzie w pok. nr 12 w godzinach od 7.00 do 14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 9 sierpnia br. Wzór wniosku do pobrania pokoju nr 12, w sekretariacie, na stronie www.gminaslupca.pl Podstawą do weryfikacji powierzchni użytków rolnych jest przedłożenie wniosku o płatności obszarowe.
Komisja ustala wysokość szkody poprzez lustrację na miejscu do czasu zbioru plonu danej uprawy.

Z poważaniem
Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Wniosek o oszacowanie szkód

Informacja o prywatności

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/