Ogłoszenie

22 lipca 2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podaje do wiadomości ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Treść ogłoszenia

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/