Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Cienin Zaborny dz. nr 9/14

21 maja 2024

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA


Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny (obręb ewidencyjnym Cienin Zaborny, dz. ew. nr 9/14), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW nr KN1S/00027744/0.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr 9/14 położona w obrębie ewid. Cienin Zaborny, oznaczona jest symbolem: R – teren upraw polowych i ogrodniczych z prawem zabudowy dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej.
Działka położona na terenie m. Cienin Zaborny w odległości ok. 9 km od miasta Słupca. Teren o kształcie nieregularnym, zbliżony do litery V. Działka wcześniej stanowiła drogę, obecnie stanowi nieużytek, a grunt jest zachwaszczony i porośnięty krzakami. Działka położona w pobliżu linii kolejowej, najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty rolne, tereny infrastruktury technicznej z zakresu energetyki oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej. Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej od strony południowej. Teren działki płaski jednak ze względu na brak użytkowania powierzchnia jest nieregularna i pofałdowana. W pobliżu działki elementy infrastruktury sieciowej: wodociąg, energia – sieć w drodze gminnej. Zestawienie klasoużytków w ewidencji gruntów: dr – drogi – 0,1447 ha. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami i ograniczeniami ani hipoteką.

Załączniki:

Zarządzenie nr 48/24

Regulamin II przetarg Cienin Zaborny dz. nr 9/14

Ogłoszenie o II przetargu Cienin Zaborny 9/14

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/