Ilustracja artykułu

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

14 czerwca 2022

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz BIP na okres od 14 czerwca 2022 r. do 4 lipca 2022 r. wywiesza się i publikuje wykaz nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej  w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, jednostka ewidencyjna Iłowa – Obszar Wiejski, powiat żagański, województwo lubuskie oznaczonej numerami ewidencyjnymi 21/8, 23/1, 27/1, 33, 36/3, 39, 51/1, 53/1, 61/3, 88/3, 102/1, 165/16, 250/2, 520, 521 o łącznej powierzchni 51,5500 ha, stanowiącej udział wynoszący 1/2 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Gminy Słupca

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 roku

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/