Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

17 grudnia 2019

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na okres od 17 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości:

1. Cienin Zaborny – Parcele (obręb geodezyjny Cienin Zaborny), dz. nr 453/12 o powierzchni 1,0949 ha – przetarg ustny nieograniczony
2. Wilczna (obręb geodezyjny Wilczna), dz. nr 4/5 o powierzchni 0,6200 ha – przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/