Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

10 marca 2020

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014, poz. 1490/

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej. Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny – Parcele (obręb geodezyjny Cienin Zaborny, dz. ew. nr 453/12), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW Nr KN1S/00021121/5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr  453/12 położona w obrębie geod. Cienin Zaborny oznaczona jest symbolem: 3U – teren zabudowy usługowej, 15KGW – teren drogi wewnętrznej.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej. Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna (obręb geodezyjny Wilczna, dz. ew. nr 4/5), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW Nr KN1S/00019950/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr 4/5 położona w obrębie geod. Wilczna oznaczona jest symbolem: R –  uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy, dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej.

Link do ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej jednostki Urzędu Gminy Słupca

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/