Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca o uchwaleniu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca.

2 marca 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca o uchwaleniu:
1. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty – Parcele, Nowa Wieś,
2. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice,
3. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda,
4. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice,
5. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębie ewidencyjnym Piotrowice.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupca:
1.Uchwały Nr LXVI/357/2022 w dniu 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty – Parcele, Nowa Wieś (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 19 stycznia 2023r., poz. 610);
2.Uchwały Nr LXVIII/381/2023 w dniu 20 lutego 2023r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 22 lutego 2023r., poz. 2141);
3.Uchwały Nr LXVIII/382/2023 w dniu 20 lutego 2023r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 22 lutego 2023r., poz. 2142);
4.Uchwały Nr LXVIII/383/2023 w dniu 20 lutego 2023r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 22 lutego 2023r., poz. 2143);
5.Uchwały Nr LXVIII/384/2023 w dniu 20 lutego 2023r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębie ewidencyjnym Piotrowice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 22 lutego 2023r., poz. 2144).
Z treścią planu, uzasadnieniem do ww. uchwał Rady Gminy Słupca (art. 42 pkt 2 ww. ustawy), oraz treścią podsumowań, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać:
− na stronie BIP Urzędu Gminy Słupca https://bip.gminaslupca.pl/artykul/mpzp
− w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pokój nr 24.


Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/