Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca w sprawie spisu inwentaryzacyjnego mienia nieruchomego.

10 marca 2023

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁUPCA

            Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w okresie od 13 marca do 14 kwietnia 2023 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. 22 w godzinach urzędowania spis inwentaryzacyjny mienia nieruchomego podlegającego komunalizacji z mocy prawa nieruchomości położonej w Gminie Słupca – dz. nr 92, obręb ewidencyjny Korwin.

W okresie wyłożenia upoważniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udzielać będzie zainteresowanym osobom niezbędnych informacji i zbierać zgłoszone zastrzeżenia.

Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrzy Komisja Inwentaryzacyjna i w razie ich uwzględnienia zmieni ustalenia w spisie.

 

Wójt Gminy Słupca

 /-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/