Ograniczaj zużycie wody

22 czerwca 2021

Drodzy Mieszkańcy Gminy Słupca. W obliczu przedłużających się upałów, wywołujących wzmożone zapotrzebowanie na wodę, a tym samym obniżenie poziomu wód gruntowych, zwracam się do Was z prośbą: o ograniczenie zużycia wody do podlewania przydomowych ogródków i trawników oraz racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej. Nadmierne jej zużywanie powoduje obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, a nawet przestoje w dostawach, spowodowane brakiem możliwości bieżącego jej retencjonowania.
Woda pitna jest wspólnym dobrem, coraz cenniejszym w obliczu zmian klimatycznych, a problem jej braku zaczyna dotykać coraz większego obszaru Województwa Wielkopolskiego.
Traktujmy zjawisko suszy jako problem globalny, z którym poradzimy sobie wyłącznie, gdy z zasobów będziemy korzystać w sposób zrównoważony.


Z-ca Wójta Gminy Słupca

/-/ Cezary Przybylski

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/