Ostrzeżenie meteorologiczne

14 marca 2023


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat słupecki
Ważność: od godz. 21:00 dnia 14.03.2023 do godz. 24:00 dnia 14.03.2023
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85
km/h, z północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 07:05 dnia 14.03.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/słupecki od 21:00/14.03 do 24:00/14.03.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 85 km/h, NW.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/