OSTRZEŻENIE: SILNY WIATR!

6 października 2023

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 179
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: pilski(65), złotowski(65)
Ważność od godz. 01:00 dnia 07.10.2023 do godz. 14:00 dnia 07.10.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80
km/h, z kierunków zachodnich.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (2 powiaty) od 01:00/07.10 do
14:00/07.10.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, kierunki zachodnie. Dotyczy
powiatów: pilski i złotowski.
RSO Woj. wielkopolskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym
wietrze
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową ostrzeżenie może ulec zmianie.
Zjawisko:/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: kolski(59), Konin(60), koniński(60), turecki(61)
Ważność: od godz. 06:00 dnia 07.10.2023 do godz. 15:00 dnia 07.10.2023
Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80
km/h, z kierunków zachodnich.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (4 powiaty) od 06:00/07.10 do
15:00/07.10.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, kierunki zachodnie. Dotyczy
powiatów: kolski, Konin, koniński i turecki.
RSO Woj. wielkopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym
wietrze
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową ostrzeżenie może ulec zmianie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

WPW_STAN_20231006094530679

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/