Oznakowanie koszy na odpady

27 czerwca 2022

Urząd Gminy w Słupcy informuje, że należy oznakować kosze na odpady komunalne, w zależności od przeznaczenia kosza.
Napisy na koszach:

  • Popiół
  • Odpady zmieszane
  • Szkło
  • Bio-odpady

Jeżeli na nieruchomości są kosze na Plastik, Papier oraz Szkło należy także oznakować.
Prosimy, by worki przy odbiorze odpadów były zawiązane.


Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/