PSR2020 Jak się spisać - grafika

PILNY KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

9 października 2020

Od dnia 10 października 2020 r. na podstawie Komunikatu Centralnego Biura Spisowego PSR 2020 i NSP 2021 istnieje możliwość prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych, przydzielonych do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.
Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

Wywiad bezpośredni powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w terenie otwartym. Nie rekomenduje się przeprowadzenia spisu w lokalach mieszkalnych.

Rachmistrze nie są w posiadaniu informacji o kwarantannie, której mogą być poddani rolnicy, dlatego ważne jest, by takiej informacji udzielić rachmistrzowi jeszcze zanim rozpocznie przeprowadzać wywiad bezpośredni.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz powinien poinformować go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu.

Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/