Podpisanie porozumienia o ustanowieniu „Słupeckiego Klastra Energii”

29 grudnia 2022

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym 29.12.2022 r. Urząd Gminy w Słupcy podpisał umowę o przystąpieniu do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu klastra energii pod nazwą „Słupecki Klaster Energii”. Partnerami  porozumienia byli:Gmina Miejska Słupca,Gmina Lądek,Gmina Strzałkowo,Fundacja Region Razem,Wielkopolska Izba Gospodarcza oraz Polska Grupa Wodorowa sp.zo.o.z.

Głównym celem Słupeckiego Klastra Energii jest wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią,wdrażanie technologii produkcji i magazynowania H2,kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności,poprawa efektywności energetycznej całego ekosystemu społeczno-gospodarczego,dywersyfikacja źródeł energii w regionie oraz intensyfikacja i konsolidacja wytwarzania energii z OZE.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/