Nowe inwestycje w Gminie Słupca

24 maja 2024

Umowy w sprawie kolejnych dwóch inwestycji z Polskiego Ładu zawarte.

W przeciągu ostatnich kilku dni Gmina Słupca zawarła dwie umowy na realizację następujących zadań:

  • „Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Słupca” w systemie zaprojektuj i wybuduj, wartość umowy wynosi 1 598 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1 438 200,00 zł.
  • „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Słupca na odcinku Żelazków – Koszuty – retencja”  w systemie zaprojektuj i wybuduj, wartość umowy wynosi 2 261 970,00 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1 960 000,00 zł.

Faza projektowa obydwu przedsięwzięć potrwa do 12 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę w formie wymaganej przepisami prawa rozpoczną się roboty budowlane.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/