Podpisanie umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody

17 czerwca 2022

Dobra wiadomość dla mieszkańców miejscowości obsługiwanych przez stacje uzdatniania wody w Józefowie i Kątach.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Słupca – Pani Grażyna Kazuś, dnia 15 czerwca 2022r. roku, w imieniu gminy, podpisała umowę z Wykonawcą – firmą EKO-DBAJ Sp. z o. o. w sprawie realizacji przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja dotyczy stacji uzdatniania wody Józefowo i Kąty.

Cena brutto umowy opiewa na kwotę 4 760 100,00 zł.

Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości ostatecznej 4.046.085,00 zł z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

W chwili obecnej rozpocznie się faza projektowa tego przedsięwzięcia i potrwa najdalej do 15 kwietnia 2023r. Następnie Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

Przy stole siedzą przedstawiciele gminy Słupca wraz z przedstawicielami firmy EKO-DBAJ. Wójt gminy Słupca wraz ze Skarbnikiem podpisują umowę.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/