autobus z logotypem @

Podpisanie umowy o przyznanie grantu w programie Cyfrowa Gmina

16 maja 2022

Informujemy, że w dniu 09.05.2022 r. została podpisana umowa o powierzenie Gminie Słupca grantu o numerze 4914/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Powierzającym grant jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


Wartość powierzonego grantu wynosi: 279 390 zł brutto. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące dostawy i usługi: komputery przenośne do pracy zdalnej, wysokowydajny serwer z oprogramowaniem, redundantny firewall, oprogramowanie do zabezpieczenia urządzeń mobilnych, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, zasilacze awaryjne, pakiety biurowe, utworzenie miejsca do przechowywania kopii zapasowych poza budynkiem Urzędu, specjalistyczne szkolenia informatyczne, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytów z zakresu ochrony danych osobowych i krajowych ram interoperacyjności.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/